Pöszeség

A pöszeség a gyermek 4 éves koráig természetesnek tekinthető. Ezt követően logopédiai segítségnyújtás szükséges, hogy lehetőleg iskola kezdésre rendeződjenek a hanghibák. Ez különösen azokra a gyermekekre érvényes, akik általános pöszének nevezhetőek, mert nagyon sok hangot felcserélnek, s szinte érthetetlen a beszédük pl.: csak zöngétlen hangokat ejtenek így “P-T-F...” A hanghibák kezelésénél, fontos, hogy hallásban sikerüljön megkülönböztetni  a szavakat. pl: lóka-róka. A logopédiai foglalkozás onnantól tekinthető hatékonynak, hogy a gyermek hallja/észleli és érti a két szó közötti különbséget. Ahhoz, hogy ez a folyamat automatikussá váljon, az idegrendszer fejlesztése is szükséges lehet mozgásterápia segítségével, mivel a limbikus rendszer is összefüggésbe hozható a beszédfejlődéssel.

Megkésett beszédfejlődés

A beszéd kialakulása hosszú, és bonyolult folyamat eredménye. Fejlődését idegrendszeri-és környezeti tényezők határozzák meg. A gyermekek fejlődésének ritmusa eltérő még a testvérek között is. Így minden gyermek egyedi ütemben sajátítja el. Amennyiben gyermeke 3 éves korig nem beszél, nyelvi fejlődése elmaradást mutat és logopédiai segítségre szorul.

A fejlesztés főbb területei: a beszéd, a nyelv, a mozgás, a gondolkodás, figyelem és az emlékezet fejlesztése. Ezen területek fejlesztésének mértékét, minden gyermek esetében egyedileg, felmérés eredménye alapján határozzuk meg.

Nyelvlökéses nyelés

A nyelvlökéses nyelés olyan kóros nyelésforma, amely során a nyelv-, és arcizmok működése eltér a normál esettől: a 2 fogsor nem záródik, a nyelv valamely irányba a fogsorok közé csúszik, az ajakkörüli izmok fokozott működésbe lépnek. A kóros működés fog-, fogsorzáródási rendellenességet, valamint bizonyos típusú beszédhibákat okozhat,

Gyakran a nyelvlökéses nyelés hátterében szájlégzés áll.

A szájlégzés szintén hatással van az alvás minőségére és a figyelmi képességekre is. A szájlégző gyerekek gyakran fáradtak, kialvatlanok, az iskolában is nehezebben teljesítenek a fáradtság és a figyelmi képesség csökkenése miatt. Kapcsolatba hozható az asztmával, az alvás közbeni légzéskimaradással, gasztroenterológiai-és érrendszeri betegségekkel, magas vérnyomással, és gyakran előfordul az állkapocs ízületi és testtartásbeli problémákkal is.

Diszlexia megelőzés, kezelés

5-6 éves korban már majdnem telejs biztosnággal kiszűrhető, hogy kik azok, akik veszélyeztetettek az olvasás, írás, tanulás terén.

Szűrésnél a legfontosabb szempont a jósló tünetek összegyűjtése, pl: problémás születés, erőtlen, szoptatási nehézségek, megkésett beszédfejlődés, elhúzódó pöszeség.

Amennyiben az említett tények valamelyike fenn áll, mindenképen javasolt a szűrés elvégzése. A szűrés eredménye egyben a terápia megtervezésének alapja, kiindulópontja. Így tudja a terapeuta egyénileg személyre szabva megtervezni a terápiát.

a terápia alapja a képességfejlesztés(téri tájékozódás, hallási figyelemritmus érzék stb...).

Orrhangzós beszéd

3 típusú orrhangzós beszédet különböztetünk meg. nyílt, zárt és vegyes típus.

Organikus okok esetén a legfontosabb az anatómiai helyzet normalizálása. Az ezt követő komplex terápiához különböző szakemberek együttes munkájára van szükség. Fül-orr-gégész, foniáter, neurológus, pszichológus, fogorvos, logopédus.

Funkcionális okokkat a renyhe izomműködés jellemzi, ez rendszerint mandulaműtét után jellemző átmeneti állapot, amit hangszínváltozás jellemez. Logopédiai terápiával korrigálható.


A minnéll korábban elindított terápiában részesülő gyermekek szempontjából kiemelten fontos a szülők tájékoztatása a beszédjavítás minden apró részletéről és várható eredményességéről.

Hadarás

A hadarás a beszédritmusát és ütemét érintő probléma, hasonlóan a dadogáshoz.

Érdekessége, hogy minél hosszabb a szó, annál jobban fokozódik a tempó. A terápia részét képezi a légzés-, ritmus- és ütemgyakorlat, a relaxáció. Fontos, hogy a hadaró képes a beszédhangok hibátlan képzésére. Ilyenformán terápiája a hagyományos logopédiai terápiától részben eltérő.

Please reload

Komplex Dadogásterápia

Ez a terápia eltér a megszokottól. Itt a dadogó nincs kiemelve a családból és betegként tekintve, hanem a CSALÁD kerül középpontba, hiszen a dadogó ember is családban él így a legtöbb segítséget a család adhatja, ahogy a probléma, ami a dadogást okozza is sokszor ott rejtőzik. Az általános eljárás manapság az, hogy első körben logopédushoz küldik a dadogót. Aki majd minden esetben javasolja pszichológus felkeresését, ahol éppen azon a csatornán keresztül kell kommunikálnia a dadogónak, ami neki a nehézséget okozza. Ez sok esetben azt eredményezi, hogy a dadogó önmaga is szűri, miről tud beszélni a segítőjével. Közben a család, ahol a megoldás van, kimarad a folyamatból és a dadogóra betegként tekint, ami még jobban rá nyomhatja bélyegét és új mélységekbe juttathatja. 

A dadogó olyan helyzetben él ami dadogást vált ki benne. Az ezt kiváltó ok feldolgozásának szerves részét képezi a család.

Terápiánkról készült riport:

Kossuth Rádió - Vendég a háznál 2016.07.19 1. rész

Kossuth Rádió - Vendég a háznál 2016.07.19 2. rész

Kossuth Rádió - Vendég a háznál 2016.08.25 1. rész

Kossuth Rádió - Vendég a háznál 2016.08.25 2. rész

Kossuth Rádió - Vendég a háznál 2016.08.25 3. rész

Csoportterápia:

Olyan csoportokat kívánunk kialakítani, akik hasonló életkörülmények között élnek, így a életvitelük, életkoruk is hasonló. A dadogónak nem kell megszólalnia, ha nem szeretne, hiszen a család nyilatkozhat a nevében ha az könnyebbséget jelent. A többi csoporttárs problémáinak meghallgatása segítheti a családokat a felismerésben, mi az, amin változtatniuk kell, hogy a dadogás megszűnjön.

A kiscsoportos műhelymunka után egyéni terápia következik a családokkal, ahol azokat az egyedileg rájuk jellemző részleteket is megbeszélhetik a terapeutával, amit igazán csak ők tudhatnak. Az egyéni alkalmakkor a dadogók egyéni logopédiai segítségnyújtást is kapnak.

Beszédtechnika tréning

A résztvevő számára ismeretszerzést biztosítása a beszédtechnika jelentőségéről a vállalati és a magánéleti szféra kommunikációjában.

Visszajelzés adása a résztvevő saját verbális­ és nonverbális kommunikációjáról, a fejlesztési lehetőségekről.

A beszédtechnikai fejlesztési terv elfogadása után egyéni tréningen logopédiai segítségnyújtást biztosítunk.

Kommunikációs tréning

A hatékony kommunikáció elsajátítása gyakorlatorientált feladatok segítségével egyéni  és kiscsoportos formában. A kommunikáció összetevőinek megismerése, valamint a saját kommunikációs stílus felismerése után tudatosításra kerül, hogyan hat ez a környező emberekre, illetve mely technikák segíthetnek a mindennapi életben, hogy céljainkat elérjük.

Kiégés szindróma felismerése/ kezelése

Ez a képzés vállalatok számára, elsősorben közép és felsővezetők számára ad segítséget, ismeretszerzési lehetőség a kiégés szindróma (Burn­out szindróma) elméletéről, valamint tapasztalatot, hogy  saját

gyakorlatukban képessé váljanak annak környezetükben való felismerésére, megelőzésére.

Konflikturkezelés

Munkahelyi és családi konfliktusok esetében is alkalmazható hatékony módszer. Központi részét képezi a problémahelyzet felismerése, játszmák elkerülése és a pontos, őszinte kommunikáció.

Családterápia / Párterápia

Családterápia

Családterápiás módszerek alkalmazásával családokkal és intim kapcsolatban lévő párokkal foglalkozunk a hasznos változásért és fejlődésért. A családi kapcsolatokat mint a lelki egészség egyik fontos elemét hangsúlyozza. A különböző családterápiás iskolák között a hasonlóság az a hit, hogy függetlenül a probléma eredetétől és hogy Önök ezt egyéni vagy családi gondnak ítélik meg, a család bevonása a probléma megoldásában sokat segít.

 

Minden alkalommal egy férfi és egy női terapeuta biztosítja a pártatlan, független segítséget.

 

Három ülés általában alkalmas a hasznos változás beindítására, egy harmonikusabb családi élet megteremtésére. 

Ez a pozitív irányú változás segít a családnak a mindennapi nehézségek megoldásában, új szemlélet kialakításában. Az elsajátított technikáknak köszönhetően képessé válnak az önálló életvezetésre.

A családkonzultációk során nem beteg emberekkel foglalkozunk. A családterápián belül, Magyarországon az egyik legforradalmibb irányt is képviseljük egy az Egyesült Államokban már jól bevált módszert, amit egészséges emberek számára dolgoztak ki. Ennek egyik alap kitétele, hogy nálunk nem páciensek vannak, hanem ügyfelek, nem diagnosztizálunk, hanem segítséget nyújtunk és nem megoldhatatlan gondok vannak, hanem megoldandó helyzetek.

Önismereti tréning

Az életkort figyelembe véve elősegíti a személyiség fejlődését, a valós önismeret meglátását, ezáltal elősegítve az önbizalom és az egyéniség megerősödését. Mindeközben fejlődik a kapcsolatteremtő, a kommunikációs és a konfliktuskezelő képesség.

 

Az önismereti tréning szerves részét képezi sok más terápiának.( pár-, család-, dadogás-terápia)

Mediáció- konfliktus kezelés

A mediáció (magyarul közvetítés) egy speciális konfliktuskezelési módszer, amelynek lényege, hogy a két fél vitájában mind a két fél közös beleegyezésével egy semleges harmadik fél (mediátor) jár közben. A mediátor a problémamegoldó folyamat keretében segít tisztázni a konfliktus természetét, segít olyan megoldást találni, amely mind a két fél számára kielégítő. A mediátor nem döntőbíró, sokkal inkább vitavezetőként lép fel, hiszen a mediáció során a hangsúly a felek közötti egyezkedésen van. Ez a leginkább előnyős vitarendezési technika az üzleti-, kereskedelmi- és a pénzügyi világban, ahol különös jelentőssége van a kiépített kapcsolatrendszer fenntartásának, a jó hírnévnek, a gyors döntéshozatalnak.

Szülőkonzultáció

Azok szülők számára ajánljuk, akik gyermekük nevelése, vagy az oktatás során nehézségekkel, problémákkal találkoznak, például: előre nem várt esemény, iskola-környezet váltás, stb. 

Ilyen esetekben érdemes felkeresni Minket, és egy konzultáció kertében segítünk feltárni a problémát és összefoglalóan hiteles rátekintést nyújtani a problémára.

Videotréning

Hatékony helyzetfelmérő megoldás civil és vállalati környezetben épp olyan jól alkalmazható, mint az oktatás területén. 

A módszer lényege, hogy videófelvétel készül a résztvevőkről, majd ennek elemzése után a tréner segít rávilágítani a megoldásra, a résztvevők felvételben megmutatkozott komunikációja és érzelmi reakciói által.

Logopédia

Please reload

SZOLGÁLTATÁSOK

A 2015. évi Komplex Dadogásterápiát a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta!
A 2016. évi Komplex Dadogásterápiát a Zuglói Önkormányzat támogatta!
Komplex dadogásterápia 1 - Kossuth Rádió
00:00 / 00:00
Komplex Dadogásterápia 2 - Kossuth Rádió
00:00 / 00:00
Komplex Dadogásterápia II/2 - Kossuth Rádió
00:00 / 00:00
Komplex Dadogásterápia II/1 - Kossuth Rádió
00:00 / 00:00
Komplex Dadogásterápia II/3 - Kossuth Rádió
00:00 / 00:00
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

© 2016 Családcentrum Alapítvány.

Védett tartalom ©
  • Facebook Social Icon