top of page

SZOLGÁLTATÁSOK

A 2021. évi Komplex Dadogástréninget a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja!
Komplex Dadogás tréning

A Családcentrum Alapítvány folyamatosan törekszik a dadogással jelentkező családok(gyermekek és szüleik valamint felnőttek) igényeinek és szükségleteinek figyelembevételével alakítani a Komplex Dadogástréning megsegítést. Így jelenleg 10 lábon álló, összetett terápiás módszerrel segítjük a családokat, mely a következőkből áll:

1. Logopédiai tüneti kezelés

A többi a kiváltó okok felderítését és felszámolását célozza: 

2. Önismeret

3. Kommunikáció

4. Konfliktuskezelés

5. Családterápia

6. Párterápia

7. Szülőkonzultáció

8. Rajzvizsgálat és terápia

9. Videotréning

10. Képzőművészeti terápia

A jelentkező felnőtt dadogók esetén is hasonlóképpen összetett terápiás tárházzal közelítünk a dadogás megszelídítéséhez és felszámolásához.

 

A csoportos tréning 3 szintre épül:

  1. Csoport - 4 alkalom

  2. Napló - folyamatos

  3. Egyéni terápia - minimum 2 alkalom

 

Hisszük, hogy a dadogásnak, mint kommunikációs tünetnek hálásak lehetnek a családok, mert mutatja, hogy a család, mint rendszer működésében valamilyen megoldandó probléma adódott, valamilyen megoldásra váró feladat, melyet az arra érzékeny, például kisgyermek próbálhat így jelezni.

A tüneti kezelés sokszor egyszerűbb, rövidtávon látványosabb javulást eredményezhet, de tapasztalataink alapján a gyermekeknél tünetváltás léphet fel, mivel a valódi okok felderítése nem történik meg. Ez a család, mint rendszer további rendellenes működését jelzi egy elhúzódó terápiás folyamatban.

 

Tapasztalatunk az előző 2 országos Dadogástréningünket illetően, hogy a csoportos foglalkozások (a csoportban rejlő erőforrások felhasználásával) megalapozzák a sikeres egyéni, családi terápiát. A gyermekcsoportban a dadogó gyermekek a testvéreikkel vesznek részt, míg a szülőcsoportban a szüleik kapnak segítséget.

Komplex dadogásterápia 1 - Kossuth Rádió
00:00 / 00:00
Komplex Dadogásterápia 2 - Kossuth Rádió
00:00 / 00:00
Komplex Dadogásterápia II/1 - Kossuth Rádió
00:00 / 00:00
Komplex Dadogásterápia II/2 - Kossuth Rádió
00:00 / 00:00
Komplex Dadogásterápia II/3 - Kossuth Rádió
00:00 / 00:00
Beszédtechnikai tréning


A résztvevő számára ismeretszerzés biztosítása a beszédtechnika jelentőségéről a vállalati és a magánéleti szféra kommunikációjában.
Visszajelzés adása a résztvevő saját verbális­ és nonverbális kommunikációjáról, a fejlesztési lehetőségekről.
A beszédtechnikai fejlesztési terv elfogadása után egyéni tréningen logopédiai segítségnyújtást biztosítunk.

 

Kommunikációs tréning


A hatékony kommunikáció elsajátítása gyakorlatorientált feladatok segítségével egyéni  és kiscsoportos formában. A kommunikáció összetevőinek megismerése, valamint a saját kommunikációs stílus felismerése után tudatosításra kerül, hogyan hat ez a környező emberekre, illetve mely technikák segíthetnek a mindennapi életben, hogy céljainkat elérjük.

 

Konfliktuskezelés


Munkahelyi és családi konfliktusok esetében is alkalmazható hatékony módszer. Központi részét képezi a problémahelyzet felismerése, játszmák elkerülése és a pontos, őszinte kommunikáció.


Családterápia / Párterápia


Családterápiás módszerek alkalmazásával családokkal és intim kapcsolatban lévő párokkal foglalkozunk a hasznos változásért és fejlődésért. A családi kapcsolatokat mint a lelki egészség egyik fontos elemét hangsúlyozza. A különböző családterápiás iskolák között a hasonlóság az a hit, hogy függetlenül a probléma eredetétől és hogy Önök ezt egyéni vagy családi gondnak ítélik meg, a család bevonása a probléma megoldásában sokat segít.
 
 
Négy ülés általában alkalmas a hasznos változás beindítására, egy harmonikusabb családi élet megteremtésére. 

 

Ez a pozitív irányú változás segít a családnak a mindennapi nehézségek megoldásában, új szemlélet kialakításában. Az elsajátított technikáknak köszönhetően képessé válnak az önálló életvezetésre.

 

A családkonzultációk során nem beteg emberekkel foglalkozunk. A családterápián belül, Magyarországon az egyik legforradalmibb irányt is képviseljük egy az Egyesült Államokban már jól bevált módszert, amit egészséges emberek számára dolgoztak ki. Ennek egyik alap kitétele, hogy nálunk nem páciensek vannak, hanem ügyfelek, nem diagnosztizálunk, hanem segítséget nyújtunk és nem megoldhatatlan gondok vannak, hanem megoldandó helyzetek.

 

Mediáció- konfliktuskezelés

A mediáció (magyarul közvetítés) egy speciális konfliktuskezelési módszer, amelynek lényege, hogy a két fél vitájában mind a két fél közös beleegyezésével egy semleges harmadik fél (mediátor) jár közben. A mediátor a problémamegoldó folyamat keretében segít tisztázni a konfliktus természetét, segít olyan megoldást találni, amely mind a két fél számára kielégítő. A mediátor nem döntőbíró, sokkal inkább vitavezetőként lép fel, hiszen a mediáció során a hangsúly a felek közötti egyezkedésen van. Ez a leginkább előnyős vitarendezési technika az üzleti-, kereskedelmi- és a pénzügyi világban, ahol különös jelentőssége van a kiépített kapcsolatrendszer fenntartásának, a jó hírnévnek, a gyors döntéshozatalnak.

 

Szülőkonzultáció


Azok szülők számára ajánljuk, akik gyermekük nevelése, vagy az oktatás során nehézségekkel, problémákkal találkoznak, például: előre nem várt esemény, iskola-környezet váltás, stb. 
Ilyen esetekben érdemes felkeresni Minket, és egy konzultáció keretében segítünk feltárni a problémát és összefoglalóan hiteles rátekintést nyújtani a problémára.

 

Videotréning

Hatékony helyzetfelmérő megoldás családi környezetben épp olyan jól alkalmazható, mint az oktatás területén. 
A módszer lényege, hogy videófelvétel készül a résztvevőkről, majd ennek elemzése után a tréner segít rávilágítani a megoldásra, a résztvevők a felvételben megmutatkozott kommunikációja és érzelmi reakciói által.

 

Logopédia

 

Pöszeség

A pöszeség a gyermek 4 éves koráig természetesnek tekinthető. Ezt követően logopédiai segítségnyújtás szükséges, hogy lehetőleg iskolakezdésre rendeződjenek a hanghibák. Ez különösen azokra a gyermekekre érvényes, akik általános pöszének nevezhetőek, mert nagyon sok hangot felcserélnek, s szinte érthetetlen a beszédük pl.: csak zöngétlen hangokat ejtenek így “P-T-F...” A hanghibák kezelésénél, fontos, hogy hallásban sikerüljön megkülönböztetni  a szavakat. pl: lóka-róka. A logopédiai foglalkozás onnantól tekinthető hatékonynak, hogy a gyermek hallja/észleli és érti a két szó közötti különbséget. Ahhoz, hogy ez a folyamat automatikussá váljon, az idegrendszer fejlesztése is szükséges lehet mozgásterápia segítségével, mivel a limbikus rendszer is összefüggésbe hozható a beszédfejlődéssel.

 

Megkésett beszédfejlődés

A beszéd kialakulása hosszú, és bonyolult folyamat eredménye. Fejlődését idegrendszeri-és környezeti tényezők határozzák meg. A gyermekek fejlődésének ritmusa eltérő még a testvérek között is. Így minden gyermek egyedi ütemben sajátítja el. Amennyiben gyermeke 3 éves korig nem beszél, nyelvi fejlődése elmaradást mutat és logopédiai segítségre szorul.

A fejlesztés főbb területei: a beszéd, a nyelv, a mozgás, a gondolkodás, figyelem és az emlékezet fejlesztése. Ezen területek fejlesztésének mértékét, minden gyermek esetében egyedileg, felmérés eredménye alapján határozzuk meg.

 

Nyelvlökéses nyelés

A nyelvlökéses nyelés olyan kóros nyelésforma, amely során a nyelv-, és arcizmok működése eltér a normál esettől: a 2 fogsor nem záródik, a nyelv valamely irányba a fogsorok közé csúszik, az ajakkörüli izmok fokozott működésbe lépnek. A kóros működés fog-, fogsorzáródási rendellenességet, valamint bizonyos típusú beszédhibákat okozhat,

Gyakran a nyelvlökéses nyelés hátterében szájlégzés áll.

A szájlégzés szintén hatással van az alvás minőségére és a figyelmi képességekre is. A szájlégző gyerekek gyakran fáradtak, kialvatlanok, az iskolában is nehezebben teljesítenek a fáradtság és a figyelmi képesség csökkenése miatt. Kapcsolatba hozható az asztmával, az alvás közbeni légzéskimaradással, gasztroenterológiai-és érrendszeri betegségekkel, magas vérnyomással, és gyakran előfordul az állkapocs ízületi és testtartásbeli problémákkal is.

 

Diszlexia megelőzés, kezelés

5-6 éves korban már majdnem teljes biztonsággal kiszűrhető, hogy kik azok, akik veszélyeztetettek az olvasás, írás, tanulás terén.

Szűrésnél a legfontosabb szempont a jósló tünetek összegyűjtése, pl: problémás születés, erőtlen, szoptatási nehézségek, megkésett beszédfejlődés, elhúzódó pöszeség.

Amennyiben az említett tények valamelyike fennáll, mindenképpen javasolt a szűrés elvégzése. A szűrés eredménye egyben a terápia megtervezésének alapja, kiindulópontja. Így tudja a terapeuta egyénileg személyre szabva megtervezni a terápiát.

a terápia alapja a képességfejlesztés(téri tájékozódás, hallási figyelem, ritmus érzék stb...).

 

Orrhangzós beszéd

3 típusú orrhangzós beszédet különböztetünk meg. nyílt, zárt és vegyes típus.

Organikus okok esetén a legfontosabb az anatómiai helyzet normalizálása. Az ezt követő komplex terápiához különböző szakemberek együttes munkájára van szükség. Fül-orr-gégész, foniáter, neurológus, pszichológus, fogorvos, logopédus.

Funkcionális okokat a renyhe izomműködés jellemzi, ez rendszerint mandulaműtét után jellemző átmeneti állapot, amit hangszínváltozás jellemez. Logopédiai terápiával korrigálható.

 

A minél korábban elindított terápiában részesülő gyermekek szempontjából kiemelten fontos a szülők tájékoztatása a beszédjavítás minden apró részletéről és várható eredményességéről.

 

Hadarás

A hadarás a beszédritmusát és ütemét érintő probléma, hasonlóan a dadogáshoz.

Érdekessége, hogy minél hosszabb a szó, annál jobban fokozódik a tempó. A terápia részét képezi a légzés-, ritmus- és ütemgyakorlat, a relaxáció. Fontos, hogy a hadaró képes a beszédhangok hibátlan képzésére. Ilyenformán terápiája a hagyományos logopédiai terápiától részben eltérő.

bottom of page